Begär offert för skola och förskola
  Önskat städdatum:

  Kontaktuppgifter:


  Övrigt:

  Tomt klassrum. Städning förskola & skola.

  Vi utför grundlig städning på förskola och skola

  Att alltid hålla skolan ren är viktig av flera anledningar, dels för barnens hälsa men också för bland annat trivseln i skolan och förskolan. Vi på Sisjön Städservice har god erfarenhet av städning på förskola och skola. 

  Barn är känsligare än vuxna och har lättare för att utveckla allergier vilket gör det viktigt att jobba på ett professionellt och miljömedvetet sätt. Vi vet också att städning varje dag minskar risken för spridning av bakterier och allergier. Barn vistas på skola och förskola många timmar per dag och hålls skolan ren är chansen mindre att barnen blir sjuka och måste stanna hemma. Dessutom minskar smittorisken bland barnen. 

   

  Städning på skola och förskola för miljö och hälsa

  Det är viktigt att man hjälper och ser till att barnen trivs och mår bra i skolmiljön. Städning på skola och förskola är en viktig del av trivseln och tryggheten för att alltid hålla den ren – vilket blir tydligt märkbart för barnen. 

  Dessutom arbetar vi med miljöcertifierade rengöringsprodukter och har egna städredskap. Vill ni att vi istället använder era så går det också bra för oss. 

   

  Hur och vad vi städar på skola och förskola

  Som vi skrivit är det viktigt med att städa skolan och förskolan med barnen i åtanke – därför anpassar vi städningen efter era elevers och skolans behov och krav. 

  Varje skola har olika förutsättningar och kräver lite olika typ av städning. Beroende på antalet elever, utformning av salar och gemensamma utrymmen, gymnastiksal och lärarrum gör vi justeringar i omfattning och frekvens. Hur ofta vi städar på en skola – och dess olika områden – avgörs därför av den enskilda skolans behov.

  Utöver daglig/veckovis städning så kan ni också utefter behov även boka fönsterputsning eller annan typ av städning som inte sker lika ofta. Vi är flexibla, lyhörda, snabba och alltid måna om människor och platsen vi städar på. 

  Vi på Sisjön Städservice strävar alltid för att se till att båda personal och elever ska trivas i sina lokaler.

   

  Välkomna att höra av er idag för en offert.